pracoviště MŠ Čáslavská

pracoviště MŠ Okružní

pracoviště MŠ FrýdeckáMateřská škola Český Těšín Čáslavská 8
příspěvková organizace
IČ: 70987581
Adresa: Mateřská škola Čáslavská 8, PSČ:73701 Český Těšín
Tel.558741656
Fax: 558741656
ms.caslavska@volny.cz
www.mscaslavska.tesinsko.cz


Zřizovatel: Město Český Těšín
PRÁVNÍ FORMA: OBEC IČ: 00297437
Adresa: Náměstí ČSA 1
73701 Český Těšín
Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr.Šárka Ptaková
Statutární zástupce: Jiřina Kratochvílová
IZO - MŠ: 102844208
IZO - ŠJ: 103032061
Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8 je typ předškolního zařízení,který sdružuje tato odloučená pracoviště:
1. Mateřská škola Čáslavská 8
2. Mateřská škola Okružní 1759
3. Mateřská škola Frýdecká 34
4. Školní jídelna Čáslavská
5. Školní jídelna Okružní
6. Výdejna Polní/ pouze pracovnice výdejny a zajištění stravování dětí a žáků/


Mateřská škola Čáslavská, je pětitřídní, z toho 2 třídy speciální - logopedické. Dále má školní jídelnu, která vaří i pro středisko Polní. Škola je umístěna ve třech dvoupodlažních pavilonech spojených vnitřními chodbami. Mateřská škola Okružní je trojtřídní mateřská škola, rovněž má školní jídelnu vlastní. I tato mateřská škola je pavilónového typu, dvoupodlažní,s propojením chodbami Obě tyto mateřské školy jsou situovány na sídlišti Svibice v Českém Těšíně mimo dosah hlavních cest. Mateřská škola Frýdecká je jednotřídní mateřská škola, která nemá vlastní školní jídelnu, toto se dováží z mateřské školy Hrabinská. V budově této mateřské školy dále sídlí Diakonie, prádelna, která pere pro mateřské školy v rámci města. Tato mateřská škola má i vlastní kotelnu. Mateřská škola je situována na okraji města Českého Těšína u hlavní cesty směrem na Frýdek Místek s rozsáhlou školní zahradou.(c) 2004 - 2007 SilesNet s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Mateřská škola Čáslavská
 
pracoviště MŠ Čáslavská

pracoviště MŠ Okružní

pracoviště MŠ FrýdeckáMateřská škola Český Těšín Čáslavská 8
příspěvková organizace
IČ: 70987581
Adresa: Mateřská škola Čáslavská 8, PSČ:73701 Český Těšín
Tel.558741656
Fax: 558741656
ms.caslavska@volny.cz
www.mscaslavska.tesinsko.cz


Zřizovatel: Město Český Těšín
PRÁVNÍ FORMA: OBEC IČ: 00297437
Adresa: Náměstí ČSA 1
73701 Český Těšín
Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr.Šárka Ptaková
Statutární zástupce: Jiřina Kratochvílová
IZO - MŠ: 102844208
IZO - ŠJ: 103032061
Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8 je typ předškolního zařízení,který sdružuje tato odloučená pracoviště:
1. Mateřská škola Čáslavská 8
2. Mateřská škola Okružní 1759
3. Mateřská škola Frýdecká 34
4. Školní jídelna Čáslavská
5. Školní jídelna Okružní
6. Výdejna Polní/ pouze pracovnice výdejny a zajištění stravování dětí a žáků/


Mateřská škola Čáslavská, je pětitřídní, z toho 2 třídy speciální - logopedické. Dále má školní jídelnu, která vaří i pro středisko Polní. Škola je umístěna ve třech dvoupodlažních pavilonech spojených vnitřními chodbami. Mateřská škola Okružní je trojtřídní mateřská škola, rovněž má školní jídelnu vlastní. I tato mateřská škola je pavilónového typu, dvoupodlažní,s propojením chodbami Obě tyto mateřské školy jsou situovány na sídlišti Svibice v Českém Těšíně mimo dosah hlavních cest. Mateřská škola Frýdecká je jednotřídní mateřská škola, která nemá vlastní školní jídelnu, toto se dováží z mateřské školy Hrabinská. V budově této mateřské školy dále sídlí Diakonie, prádelna, která pere pro mateřské školy v rámci města. Tato mateřská škola má i vlastní kotelnu. Mateřská škola je situována na okraji města Českého Těšína u hlavní cesty směrem na Frýdek Místek s rozsáhlou školní zahradou.(c) 2004 - 2007 SilesNet s.r.o., všechna práva vyhrazena.